Kris Barocsi – Kitaraosasto & Thomann Tubettaja

Kris Barocsi – Kitaraosasto & Thomann Tubettaja

We interview Kris and learn more about his journeys and passion for guitar!