10 syytä miksi lapsen kannattaa opetella soittamaan jotakin soitinta

10 syytä miksi lapsen kannattaa opetella soittamaan jotakin soitinta

Musiikki on hauskaa ja sen tekeminen vielä hauskempaa! On helppo ymmärtää, miksi vanhemmat haluavat lastensa nauttivan tästä mahtavasta harrastuksesta. Soittimen opiskelusta on myös paljon hyötyä perheen pienimmille: kognitiivisten, motoristen ja henkisten taitojen kehittyminen muutama mainitaksemme. Tässä 10 syytä, miksi sinun kannattaa kannustaa lastasi musiikin pariin ja auttamaan häntä lähtemään suurelle tutkimusmatkalle.


1. Musiikkia tekevät lapset menestyvät paremmin koulussa

Martin Guhnin (tutkija Brittiläisen Kolumbian Yliopistossa Vancouverissa) ja hänen tiiminsä tutkimus on edelleen melko tuore. Tutkimuksen suurin kysymys on ovatko oppilaat, jotka tekevät tai soittavat musiikkia koulun bändeissä, orkestereissa tai kuoroissa tehokkaampia kuin heidän musiikkia harrastamattomat luokkatoverinsa. Datan arviointi on peräisin yli 110 000 kanadalaiselta oppilaalta, joista 13 % olivat musiikillisesti aktiivisia. Tulos: Mitä useammin ja intensiivisemmin lapsi tekee musiikkia sitä paremmat ovat hänen arvosanansa. Ja ne oppilaat, jotka ovat soittaneet jotakin soitinta jo vuosia, ovat noin yhden kouluvuoden muita oppilaita edellä.


2. Aktiivinen musikaalisuus kehittää älykkyyttä ja puhetta

Max Planck Insituutin aivotutkijat, jotka tutkivat kognitiivisia tieteitä sekä neurotiedettä Leipzigissa, tutkivat musikaalisen harjoittelun vaikutusta lasten puheen ja musiikin tuottamiseen jo yli 10 vuotta sitten. Sebastian Jentschke ja Stefan Koelsch tulivat tutkimuksessaan siihen tulokseen, että musiikki ja puhe prosessoidaan aivojen samoilla alueilla. Tämä tarkoittaa siis sitä, että musikaalisesti edistyneet lapset ovat kehittyneempiä myös kielitaidossa. Ja tämä jos mikä on hyödyksi koulussa ja jälkeenpäin myös työelämässä.


3. Musiikin tekeminen vahvistaa itseluottamusta

Jos lapset opettelevat soittamaan jotakin soitinta he tulevat ylittämään ensin pieniä ja myöhemmin myös suurempia esteitä helpommin. He ylittävät rimoja aina jokaisen uuden oppimisprosessin jälkeen. Heistä tulee asteittain parempia ongelmanratkaisussa ja pian he voivat tehdä jotain, mitä ihan kaikki eivät voi tehdä. Tämä vahvistaa lasten itseluottamusta ja tekee heistä henkisesti vahvoja myös musiikkiin liittymättömissä tilanteissa.


4. Kyky tuntea itsensä – Positiivinen elämänlaatu

Fakta on se, että kun lapset harjoittelevat soittimen soittoa, he myös käsittelevät samalla omia tunteitaan ja kehoaan automaattisesti ja kuuntelevat itseään hyvin huolellisesti. Instrumentin hallitseminen tarkoittaa loppujen lopuksi tarkkaa ja mutkikasta motoriikan hallintaa. Tämä toimii vuorovaikutuksessa aistien kanssa ja kyky tuntea itsensä on ominaisuus, joka auttaa lapsia koko heidän elämänsä ajan.


5. Kehittynyt sosiaalisten tilanteiden hallinta ja kyky tehdä yhteistyötä muiden kanssa

Muusikoiden on pystyttävä olemaan huomaavaisia toisia kohtaan ja kuuntelemaan toisia. Jos jokainen soittaa bändissä tai orkesterissa vain itselleen, biisi tai sävellys muuttuu helposti sekamelskaksi. Jokaisella on oma tarkka roolinsa suuren kokonaisuuden tuottamisessa samalla auttaen ja tukien muita. Tämä on henkilökohtainen oppimisprosessi kunnioittamalla ympärillä olevia ihmisiä, mikä kehittää sosiaalista pätevyyttä ja on tärkeää oppia jo nuorena.


6. Musiikin tekeminen kasvattaa kognitiivisia taitoja ja keskittymiskykyä

Liike ja koordinaatio, tunne ja kosketus sekä kuulo ja näkö liittyvät vahvasti musiikin tekemiseen mielikuvituksesta ja luovuudesta puhumattakaan. Kognitiiviset taidot sekä henkinen ketteryys kehittyvät paremmiksi lähes samantien. St. Andrewsin Yliopiston neurotieteilijä Dr. Ines Jentschin tutkimuksen mukaan “korkeampi musiikillinen koulutus nopeammalla ongelmien ratkaisulla ilman tarkkuuden vaarantamista johtaa tehokkaampaan tiedon prosessointiin ja näin lisääntyneeseen kykyyn keskittyä“.


7. Soittimen opettelu kehittää kärsivällisyyttä ja kestävyyttä

Voi ottaa oman aikansa, jotta lapsi hallitsee soittimensa tiettyyn pisteeseen ja soittaa ensimmäiset pienet konserttinsa. He harjoittelevat ahkerasti ja iloisesti, mutta joskus tyytymättömyys ja halu luovuttaa iskee. Mutta jos sinä (vanhempi, sisarus tai musiikinopettaja) kannustat heitä varovasti, he jatkavat harjoittelua ja huomaavat pian sen tuottaneen tulosta. Tämä antaa lapselle todellisen onnistumisen tunteen.


8. Luovuuden kehittyminen

Soitin avaa lapsellesi ovia täysin uusiin maailmoihin. Se antaa heidän kokeilla erilaisia asioita ja yksinkertaisesti kokea ja tehdä jotain tuntematonta ja ennennäkemätöntä. He saattavat myös soittaa tunnettuja melodioita omalla tyylillään tai improvisoida ja saada aikaan täydellisiä tunnelmia oikeassa kontekstissa juuri oikeaan aikaan. Jos annat lapsesi opetella soittamaan lempisoitintaan annat hänelle samalla jotain, joka pysyy hänen mukanaan koko elämän.


9. Soitin korvaamattomana ystävänä

Etenkin ensimmäisestä instrumentista voi tulla lapsen paras kaveri, joka pysyy aina uskollisena. Oli se sitten viulu, trumpetti, huilu, kitara, piano tai rummut, lapsi kunnioittaa soittimen arvoa, koska heillä on hyvin erityinen ja intiimi suhde sen kanssa. Jopa ujoimmat lapset voivat soittimellaan ilmaista tunteita, joita he eivät haluaisi tai välttämättä edes osaisi ilmaista. Soitin on tunteiden tulkki!


10. Musiikintekijät – Samanhenkisten ihmisten yhteisö

Ja lopuksi: Instrumentin soittaminen on paljon enemmän kuin vain jonkin koneen ohjaamista. Se on elämäntapa ja lapset voivat jakaa sen lukemattomien samanhenkisten ihmisten kanssa. Useimmilla muusikoilla on ollut hyvin samankaltaisia kokemuksia ensimmäisen äänen tuottamisesta monimutkaisten sävellysten soittamiseen. Olemme erikoinen yhteisö loistavalla yhteenkuuluvuuden tunteella!

Author’s gravatar
Tommi aloitti rumpujen soiton 12 vuoden iässä. Hän tykkää myös soittaa "iltanuotiokitaraa" ja nauttii kaikesta musiikista avoimin mielin. Groovaus ja fiilis on Tommille tärkeintä.

Leave a Reply

MAINOS